Aktualności

Lek roślinny czy suplement diety?

Stosowanie suplementów diety, zawierających roślinne substancje lecznicze, może być niebezpieczne ze względu na brak stałej kontroli jakościowej oraz nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamienniki roślinnych produktów leczniczych.

 

 

Czy lek roślinny różni się czymś od suplementu diety?
Z pozoru nie, bo bardzo często oba te preparaty zawierają takie same substancje oraz jedne i drugie są dostępne w aptece. Jednak jest to tylko pozorne, ponieważ obie kategorie produktów mają różne podstawy prawne.

 

Suplement diety jest szczególnym rodzajem żywności, która ma na celu uzupełnić niedobory diety, ale nie ma
być zamiennikiem diety. A produkt leczniczy (inaczej lek) leczy schorzenia i dolegliwości, co pozwala przywrócić
prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

 

 

Zanim pacjent będzie mógł kupić w aptece produkt leczniczy, w tym również lek roślinny, musi on przejść bardzo długotrwały proces rejestracji leku, a następnie musi zostać wytworzony w bardzo restrykcyjnych i kontrolowanych warunkach. Warunki te są pod stałym nadzorem Inspekcji Farmaceutycznej, która czuwa nad przestrzeganiem zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania.

 

W przypadku suplementu diety procedura ta jest dużo łatwiejsza i krótsza. Firma, która chce wprowadzić taki preparat do obrotu powiadamia jedynie Główny Inspektorat Sanitarny o planowanym prowadzeniu do obrotu, dołączając do takiego zawiadomienia jedynie wzór oznakowania opakowania. Pozostaje tylko wyprodukowanie suplementu diety i już możemy zakupić go w aptece. Niestety, nikt nie czuwa nad jakością tych preparatów. Aby mieć pewność, że stosujemy produkty lecznicze musimy nauczyć się rozróżniać je od suplementów diety. Pierwszym wyróżnikiem jest informacja „suplement diety”, która musi zostać umieszczona na opakowaniu w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy preparatu, czyli tuż obok niej. Na opakowaniu produktu leczniczego znajduje się informacja o numerze pozwolenia, na podstawie którego został on dopuszczony do obrotu oraz informacja na temat dostępności leku, czyli zapis „lek jest dostępny bez przepisu lekarza”. Niestety, ale nieuczciwi producenci suplementów diety, próbują zasugerować nam – pacjentom, że mamy do czynienia z roślinnym produktem leczniczym.

 

Na opakowaniach umieszczają wskazania do stosowania, działanie lecznicze surowców roślinnych wchodzących w skład, operują sformułowaniami takimi jak, składniki aktywnie działające, substancje czynne, czy wręcz umieszczają informacje o działaniu leczniczym.

 

Oczywiście zapisy te nie są zgodne z prawem, ale z powodu zaniechania działań ze strony Inspekcji Sanitarnej, firmy pozostają bezkarne. Dlatego tak istotne jest informowanie i ostrzeganie pacjentów przed niewłaściwymi suplementami diety, których skład i oznakowanie sugerują działanie lecznicze, i tym samym wprowadzają pacjentów w błąd. Bądźmy również bardziej czujni i krytyczni oglądając reklamy suplementów diety. W takich reklamach występują głównie lekarze i farmaceuci, czy osoby bardzo znane, które wśród społeczeństwa stanowią autorytet. Pacjent oglądając taką reklamę otrzymuje przekaz od lekarza, czy farmaceuty o konieczności zastosowania danego suplementu diety i odbiera go jako bezwzględną konieczność. Produkty lecznicze są również reklamowane, ale nad zgodnością reklamy z prawem czuwa Inspekcja Farmaceutyczna, która w przypadku jakichkolwiek naruszeń prawnych nakazuje wycofanie reklamy.

 

Lek leczy, a suplement diety tylko uzupełnia niedobory żywieniowe.